فکس(Fax Server)

ایزابل دارای یه فکس سرور خوب و قوی برای ارسال و دریافت فکس هاست، این فکس سرور ازنرم افزار کدباز Hylafax برای این منظور استفاده می کند، ایزابل میتواند فکس‌ها را از ورودی‌های متفاوت همچون ترانکهای IAX,SIP,ZAPدریافت کند.

تعریف داخلی IAX

در اولین قدم باید یک داخلی IAXتعریف کنید، این داخلی نقش مودم رو برای ارتباط بین استریسک و هایلافکس Hylafaxایفا میکند، شما برای هر فکس سرور که میخواهید ایجاد کنید نیاز به یک داخلی IAXدارید، برای این منظور بهمنوی روبرو بروید مرکز تلفن، تنظیمات سیستم تلفنی، داخلیها بروید. در آنجا برای انتخاب نوع داخلی Generic IAX2 Deviceرا انتخاب کرده و دکمه submitرو بزنید. تنظیماتی که باید وارد شود و یا تغییر کند فقط موارد زیر است،
User Extension: شماره داخلی
Display Name: یک نام دلخواه
Secret: رمز داخلی
Record Incoming : قرار بدهید Never
Record Outgoing : قرار بدهید Never

حالا دکمه Submit رو اون پایین بزنید، داخلی شما، در واقع مودم شما آماده است.

نکته مهم: پس از ساخت داخلی IAX2 به داخل تنظیمات داخلی برگشته و گزیده require calltoken را برابر با No کنید.

تعریف فکس مجازی (Vistual Fax )

در دومین قدم باید یک فکس مجازی بسازید، به این منو بروید فکس، فکس مجازی یکسری اطلاعات برا ایجاد فکس مجازی که همون سرور فکس شماست نیاز هست:

تعریف فکس در ایزابل

نام فکس مجازی: یک نام دلخواه
نام فکس مجازی (IAX): “شماره داخلی IAXکه ساختیم
رمز (IAX): “رمز شماره IAXکه ساختیم !
ایمیل مقصد: ایمیلی که میخواهید برای ارسال فکس به اون استفاده بشه
کد کشور: میشه ۹۸قرار داد
کد منطقه: اینم میشه ۰۲۱قرار داد
نام تماس گیرنده: نام شرکت شما
شماره تماس گیرنده: تلفن شرکت شما ”

بعد از ایجاد به قسمت لیست فکس مجازی بروید، در اینجا باید فکس ایجاد شده نشان داده شود و در قسمت وضعیت ” آن Running and idle on ttyIAX1 نوشته شده باشد، حالا سیستم شما آماده دریافت فکس است، برای تست می توانید به داخلی IAX تعریف شده زنگ بزنید، بوق فکس را خواهید شنید، میتوانید بر روی منوی منشی خود IVR یک کلید مثلا عدد ۶ برای فکس در نظر بگیرید و هرکسی که ۶ را بزند به فکس سرور شما وصل شود، شما همین روش را برای ایجاد فکسهای بیشتر میتوانید به کار ببرید، میتوانید چندین دستگاه فکس مجازی داشته باشید.

مشاهده فکس‌ها

فکسهای دریافتی به صورت فایل PDF در میایند و پس از دریافت در منوی فکس، مشاهده فکس قابل دیدن و دریافت هستند.